Products & Services
 
Chat(Live)
Jaipur Ke Golgappe
Delhi Ke Golgappe
Ambala Ke Golgappe
Delhi Ka Khomcha
(Papari-Kalmi Bada-Pakori-Palak
Patta-Moong-Hoth-Aloo-Dhai-Sonth)
Raj Kachori
Laccha Tokri
Aloo Papri Chat
Dhai Gunjiya
Dhai Bhalla
Palak Patta Chat
Kanji Wada
Dhai Ka Rajbhog
Dhai GehavarChat
Dhai Ke Golgappe
Bhel Puri/
Sev Puri/
Chinese Bhel
Haldvani Tikki Roll
Tikia
Dal Paneer Ki Tikia
Kele Ki Tikia
Paneer Corn Tikia
Aloo Tawa Chat
Aloo Matar Chat
Shakargandhi Chat
Indore Ke Garadu
American Corn (Live)
Corn (Live)
Varsa Dola
Paneer Chilla
Haryali Matar Chilla
Paneer Plater
Baked Garlic Bread
Vegetable Paneer Cutlets
Ragda Matra
Matra-Kulcha
Muradabadi Dal
Jagannath Puri Ki Chat
Sprouted Chat
(Cold/Hot)
Dry Fruit Chat
Jodhpur Mirchivada/Kofta
Ajmer Ki Kadi Kachori
Nasirabad Ka Kachora
Sindhi Dal Pakvan
Indore Ki Khichdi
Pav Bhaji
Dabeli
Veg. Burger
Dal Ki Pakori
Samosa
Dhai Jhunjhun Chat
Khati Roll
Khati Kabab. Rumali Roti
Mini Fry Idli
Mini Dosa
Mini Uttpam
Idli-Taka Tak
Mysore Bada
Kaju Fry Chat
Mushroom Taka-Tin With Pav
Soyabean Chaap
With Rumali Roti
Soya Keema Matar 
With Rumali Roti
J.O.B. Roasted Khazana
Munaka Anjeer Chat
Fruit Counter
(Indian+Imported)
Pizza
Stuffed Paneer - Sizzler
Idli Pizza
   
French Fry
   
Fruit Chat (Mix)